Διάσχιση Φαραγγιών

Το Canyoning ή αλλιώς στα Ελληνικά, Διάσχιση Φαραγγιών, είναι μια Υπαίθρια Δραστηριότητα που πραγματοποιείτε στο περιβάλλον των φαραγγιών.

Το κάθε φαράγγι έχει τα δικά του γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα φαράγγια μπορεί να είναι χωρίς νερό, με λίγο νερό ή με πολύ νερό (εξαρτάται από την χρονική περίοδο αλλά και από τις πηγές του κάθε φαραγγιού).

Η διάσχιση του φαραγγιού γίνεται με τα πόδια, χρησιμοποιώντας τεχνικές αντιστήριξης, ή με σχοινιά (τεχνική κατάβαση). Για τα φαράγγια που έχουν νερό, είναι απαραίτητη η γνώση βασικών στοιχείων κολύμβησης.

Η δυσκολία των φαραγγιών εξαρτάται από την προσβασιμότητα της εισόδου ή της εξόδου, (χρόνος περπατήματος), την ποσότητα του νερού, την καθετότητα και το ύψος των κατεβασμάτων με σχοινί (ραπέλ), καθώς και από την αμεσότητα πρόσβασης για διαφυγή.

Το γραφείο μας Compass Outdoor Adventures, μπορεί να σας προσφέρει αυτήν την δραστηριότητα σε διάφορα φαράγγια στην Ήπειρο, και θα σας προμηθεύσει με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για μια ομαλή και ασφαλείς διάσχιση, πάντα με συνοδεία πιστοποιημένου Οδηγού Διάσχισης Φαραγγιών, καθώς και πιστοποιημένου βοηθού Διάσχισης Φαραγγιών.

Το Canyoning ή αλλιώς στα Ελληνικά, Διάσχιση Φαραγγιών, είναι μια Υπαίθρια Δραστηριότητα που πραγματοποιείτε στο περιβάλλον των φαραγγιών.

Το κάθε φαράγγι έχει τα δικά του γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα φαράγγια μπορεί να είναι χωρίς νερό, με λίγο νερό ή με πολύ νερό (εξαρτάται από την χρονική περίοδο αλλά και από τις πηγές του κάθε φαραγγιού).

Η διάσχιση του φαραγγιού γίνεται με τα πόδια, χρησιμοποιώντας τεχνικές αντιστήριξης, ή με σχοινιά (τεχνική κατάβαση). Για τα φαράγγια που έχουν νερό, είναι απαραίτητη η γνώση βασικών στοιχείων κολύμβησης.

Η δυσκολία των φαραγγιών εξαρτάται από την προσβασιμότητα της εισόδου ή της εξόδου, (χρόνος περπατήματος), την ποσότητα του νερού, την καθετότητα και το ύψος των κατεβασμάτων με σχοινί (ραπέλ), καθώς και από την αμεσότητα πρόσβασης για διαφυγή.

Το γραφείο μας Compass Outdoor Adventures, μπορεί να σας προσφέρει αυτήν την δραστηριότητα σε διάφορα φαράγγια στην Ήπειρο, και θα σας προμηθεύσει με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για μια ομαλή και ασφαλείς διάσχιση, πάντα με συνοδεία πιστοποιημένου Οδηγού Διάσχισης Φαραγγιών, καθώς και πιστοποιημένου βοηθού Διάσχισης Φαραγγιών.

4.272 Views