Διάσχιση Ποταμών

Η Διάσχιση Ποταμών, η αλλιώς Ποταμοπορεία, ή στην Αγγλική Ορολογία River Trekking, είναι η διάσχιση ενός ποταμού με τα πόδια (σε συνθήκες στάθμης νερού που αυτό είναι εφικτό ) χωρίς πλωτά μέσα (βάρκα ράφτινγκ, κανό,καγιάκ κλπ) καθώς και με ή χωρίς την υποστήριξη τεχνικών μέσων (σχοινιών, ζωνών κατάβασης κλπ).

Στις περισσότερες διασχίσεις ποταμών, καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας, δεν χρειάζεται η χρήση της  ζώνης κατάβασης, αλλά σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που είναι αδύνατον ένα πέρασμα από την κοίτη του ποταμού ή ακόμα και από τις όχθες του, τότε χρησιμοποιείται  ο τεχνικός εξοπλισμός, τόσο σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο.

Στην Διάσχιση ποταμών θα χρειαστεί: να περπατήσουμε σε υπαίθριο μονοπάτι, να περπατήσουμε δίπλα στην όχθη του ποταμού, να περπατήσουμε μέσα στο ποτάμι, να κολυμπήσουμε στο ποτάμι, να περάσουμε από ξύλινα ή πέτρινα γεφύρια κλπ.

Η Διάσχιση Ποταμών είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει από τέλος Απριλίου ως και αρχές Νοεμβρίου (ανάλογα πάντα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν), και σε μερικές περιπτώσεις μερικά ποτάμια δεν έχουν τόσο υψηλό  βαθμό δυσκολίας τον χειμώνα, καθώς η στάθμη τους  επιτρέπει να γίνει η δραστηριότητα όλο τον χρόνο.

Βασικό κριτήριο για την συμμετοχή στην δραστηριότητα της Διάσχισης Ποταμών είναι  η γνώση κολύμβησης , καθώς και φυσική κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει την ολοκλήρωση μια εύκολης πεζοπορίας δέκα χιλιομέτρων.

Η δραστηριότητα απευθύνεται και σε παιδιά αλλά σε συγκεκριμένα ποτάμια.

Το γραφείο μας , προσφέρει  την δραστηριότητα της Διάσχισης Ποταμών με έμπειρους οδηγούς διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

2.622 Views